Kefil Olmak İçin Eşin Rızası Şartı Kalktı Mı?

Kefil Olmak İçin Eşin Rızası Şartı Kalktı Mı?
4 Eylül 2018 tarihinde eklendi, 933 kez okundu.

Bugün sizlerle çok sık gelen sorulardan kefil olmak için eşin rızası şartı nedir ve geçerliliği var mıdır bu konuyu inceleyeceğiz. Konunun bir kaç farklı yönü var hepsinden bahsedeceğiz bu sebeple sonuna kadar yazımızı okumanızı öneriyoruz. Farklı tarihlerde çıkan kanun ve düzenlemelere göre net bir şekilde meseleyi izah edeceğiz.

İçindekiler

Eşimin Rızası Olmadan Kefil Oldum

Haberlerde görmüşsünüzdür kefalet eş rızası kalktı. Fakat bu durum sadece ticari konuları kapsıyor. Detayları inceleyelim. Öncelikle ticari olmayan durumlardan bahsedelim. Eğer bir eş olarak arkadaşınıza, eşinize dostunuza ticari olmayan yani iş gereği olmayan herhangi bir maddi durumda kefil olamazsınız. Eşinizin rızası gerekmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun maddesine göre eşler kefil olacakları zaman eşlerinin rızasını almak zorundadır.
Örneğin siz bir arkadaşınızın çekeceği krediye kefil oldunuz. Arkadaşınız borçları ödemedi. Borç sebebi ile dosya avukata verildi ve avukat hukuki süreci başlattı. Arkadaşınızdan tahsilat yapamadığı zaman size geldi. Sizin eşinizin rızası olmadan, yani muvafakatnamesi olmadan bu kefillik gerçekleşmiş ise bu kefillik hukuki sayılmıyor ve bir bağlayıcılığı olmuyor. Bu durum kefalette eş rızası yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihinden sonraki kefillik durumları için geçerlidir.

Kefalette Eşin Rızası Yargıtay Kararı

Konu ile ilgili olarak Yargıtay tarafından verilen karar metni aşağıdadır;

Bu düzenlemeye nazaran, dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmadığı ortadadır. Taahhüdün geçerli olmadığı anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.

Şimdide kefalette eş rızası istisnaları gelelim. Eşlerden birisinin ticari faaliyetleri sebebi ile her işlemde eşinin rızasını gerektiren madde ticari hayatı zorlaştırıyordu. Bu sebeple konu ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Düzenleme sonrası konu ile ilgili kanun maddeleri ve ekler aşağıdadır;
Maddenin şu anki hali

III. Eşin rızası
MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

Maddeye eklenecek “ek fıkra”

“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkar tarafından mesleki faaliyeti ile ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandınlmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git